The Abel Year 2015

Abelprisvinnerne 2015

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2015 til de amerikanske matematikerne

John F. Nash, Jr. og Louis Nirenberg

«for slående og fruktbare bidrag til teorien for ikkelineære partielle differensialligninger og deres anvendelser i geometrisk analyse.»

Les mer om

The 2015 Abel Prize announcement

Video: Watch the announcement

The President of the Norwegian Academy of Science and Letters, Kirsti Strøm Bull, announced the 2015 Abel Prize on the 25th of March.

The Award Ceremony

Video: The Award Ceremony

Foto: Berit Roald/NTB scanpix

John F. Nash Jr. and Louis Nirenberg received the 2015 Abel Prize from His Majesty King Harald V at the award ceremony in Oslo on 19 May.

The Abel interviews

Video: The Abel interviews

Martin Raussen and Christian Skau interviews Louis Nirenberg and John Nash


Short films about John Nash and Louis Nirenberg
Vivienne Parry interviews the Laureates

Video: Interview at Det Norske Teatret

Vivienne Parry interviewed the laureates at a reception at Det Norske Teatret.

The 2015 Abel Prize lectures
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS