The Abel Years

The Abel Year 2019
The Abel Year 2018
The Abel Year 2017
The Abel Year 2016
The Abel Year 2015
The Abel Year 2014
The Abel Year 2013
The Abel Year 2012
The Abel Year 2011
The Abel Year 2010
The Abel Year 2009
The Abel Year 2008
The Abel Year 2007
The Abel Year 2006
The Abel Year 2005
The Abel Year 2004
The Abel Year 2003
Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Eirik Furu Baardsen
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Eirik Furu Baardsen
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS