Interview with Atiyah and Singer

About 50,000 people watched the hour-long interview with Atiyah and Singer that aired on NRK Kunnskapskanalen.

Christian Skau og Martin Raussen met the Abel Prize laureate the day before the award ceremony at the University Aula.

Isadore Singer og Sir Michael Atiyah intervjues av Martin Raussen og Christian Skau. Foto: Knut Falch/Scanpix Isadore Singer og Sir Michael Atiyah intervjues av Martin Raussen og Christian Skau. Foto: Knut Falch/Scanpix

Det Norske Videnskaps-Akademi
Drammensveien 78
N-0271 Oslo
Telefon: +47 22 84 15 00
Telefaks: +47 22 12 10 99
E-post: abelprisen@dnva.no
 
Nettredaktør: Anne-Marie Astad
Design og teknisk løsning: Ravn Webveveriet AS
 
The Norwegian Academy of Science and Letters
Drammensveien 78
N-0271 Oslo, Norway
Telephone: + 47 22 84 15 00
Fax: + 47 22 12 10 99
E-mail: abelprisen@dnva.no
Web editor: Anne-Marie Astad
Design and technical solutions: Ravn Webveveriet AS